Selecteer een pagina

NEOLITH®
SISTEEM HC

Verborgen systeem met bevestiging in de lengterichting

Deze oplossing werd ontwikkeld voor Neolith®-bekleding. Het bestaat uit een onzichtbaar montagesysteem waarbij elastische chemische lijm in de lengte wordt aangebracht. Er wordt gewerkt met een verticale steun met T- of L-profielen; Dit hangt af van de situatie of de profielen samenvallen met de voegen tussen de Neolith®-platen of dat ze het middelpunt van de voegen versterken met klem- of draagsteunen.

Het gehele systeem is getest in gecertificeerde laboratoria en hebben tot bevredigende resultaten geleid voor gebruik van Neolith®. De resultaten worden uitvoeriger besproken in de Technische Handleiding van Neolith voor Toepassingen voor gevels.

Voordelen van de chemische-elastische verankering:

  • De spanning wordt gelijk verdeeld, zodat er geen kritieke plaatsen ontstaan waar een breuk zou kunnen beginnen.
  • Vermijdt spanningsconcentratie op het hechtingsoppervlak.
  • Het is een bevestigingssysteem dat onzichtbaar is, zonder esthetische veranderingen.
  • Voorkomt galvanische corrosie door elektrische isolatie en zorgt dat alle materialen die er gevoelig voor zijn niet met elkaar in contact komen.
  • Vermindert of elimineert het overbrengen van trillingen tussen materialen die met elkaar in contact staan.
  • Voorkomt dat de verbinding door materiaalmoeheid bezwijkt.
  • De voegen zijn esthetischer.