Selecteer een pagina

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
De verwerkingsverantwoordelijke is NEOLITH DISTRIBUTION, S.L., entiteit gevestigd in:

Adres: Avda. de los Rosales 42, edificio Novosur, Nave 3‐1, 28021 Madrid
Fiscaal identificatienummer:: B87533469
Telefoonnummer: +34 964 652 233
E-mailadres: info@neolith.com

Waarvoor gebruiken we de gegevens?
I De gegevens waarover we beschikken, worden gebruikt om u informatie te verstrekken over onze producten en diensten, voor zover u uw recht van bezwaar en/of wissen niet hebt uitgeoefend.

Wij beschikken over uw gegevens omdat u klant (geweest) bent of, op een gegeven moment informatie over onze producten hebt gevraagd door ons telefonisch of via e-mail te contacteren of door het formulier op onze website in te vullen en te accepteren.

Wat is de juridische basis voor de verwerking van uw gegevens?
De verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van uw toestemming, wat betekent dat u te allen tijde bezwaar kan maken tegen dit soort mailings door een e-mail te verzenden naar info@neolith.com  met vermelding van “Afmelden AVG” in het onderwerp van de e-mail.

Aan wie worden uw gegevens meegedeeld?
Uw persoonsgegevens worden enkel gedeeld met bedrijven die deel uitmaken van de groep Grupo Neolith en van de groep Grupo Global, en met overheidsdiensten en -organismen wanneer dit wettelijk verplicht is.

Welke rechten hebt u?
De betrokken personen hebben het recht om hun persoonsgegevens te controleren, ze te laten corrigeren, wanneer ze onjuist of onvolledig blijken te zijn en, voor zover van toepassing, de verwijdering ervan te vragen, onder meer wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

U wordt hierbij geïnformeerd dat u bezwaar kan maken tegen of de beperking kan vragen van de verwerking van uw persoonsgegevens, in welk geval wij deze niet langer zullen verwerken of alleen nog zullen bewaren voor de indiening of verdediging van klachten. Uiteindelijk hebt u nog het recht op gegevensoverdraagbaarheid om een kopie van uw gegevens te verkrijgen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Voor de uitoefening van uw rechten dient u een schriftelijke aanvraag te sturen naar het adres van de gegevensbeheerder of een e-mail naar: info@neolith.com.

U dient aan te geven welk recht u wenst uit te oefenen en een kopie van uw identiteitskaart of gelijkwaardig identificatiedocument bij te voegen.

Als u via een wettelijke of vrijwillige vertegenwoordiger handelt, dient deze eveneens een document die de vertegenwoordiging aantoont en zijn/haar identificatiedocument voor te leggen.

Om de uitoefening van deze rechten voor u te vergemakkelijken, kunt u een formulier bij ons aanvragen via bovengenoemd e-mailadres. U kunt ook formulieren voor de uitoefening van deze rechten verkrijgen op de website van de Spaanse Autoriteit voor gegevensbescherming: www.agpd.es.

Wij brengen u hierbij ook op de hoogte van het feit dat als u niet tevreden bent over de uitoefening van uw rechten, u een klacht kunt indienen bij de Spaanse Autoriteit voor gegevensbescherming.